Bytový dom — Blok F, Vietnamská ul., Bratislava-Ružinov

náhľad
náhľadnáhľadnáhľadnáhľad

Investor: OTYK invest, s.r.o. ako vlastná investícia na komerčný účel

Účel stavby: 8-podlažný objekt (7 nadzemných a 1 podzemné podlažie) s 54 bytmi (1-izbové, 2-izbové, 3-izbové) o celkovej výmere bytov 3 495m2 a nebytovými priestormi na ploche 395m2. V suteréne objektu sa nachádza 19 garáží a 4 parkovacie miesta. Ďalšie parkovacie miesta boli vybudované pred a za objektom. Súčasťou projektu boli taktiež inžinierske siete, komunikácie, chodníky a sadové úpravy.

Doba realizácie: 05/2007—01/2009

Realizované práce: dodávka celej stavby na kľúč, zabezpečenie všetkých stupňov projektu, zabezpečenie kompletnej investorskej činnosti (stavebné povolenie, kolaudácia, užívacie povolenie), realitná činnosť spojená s predajom bytov a nebytových priestorov.

Rozpočtový náklad: 5.108 tis. € (bez DPH)