REALIZOVANÝ PROJEKT

Bytový dom Panoráma, Staré Grunty, Bratislava – Karlova Ves

Investor: OTYK invest, s.r.o. ako vlastná investícia na komerčný účel

Účel stavby: Bytový dom Panoráma predstavuje príjemné mestské bývanie v 67 bytových jednotkách na ulici Staré Grunty v Karlovej Vsi. Celý objekt je rozdelený na 2 bloky s 2 samostatnými vchodmi. Pri bloku A tak vznikajú 3 podzemné a 4 nadzemné podlažia + uskočené podlažie – tento objekt má celkovo 45 bytových jednotiek. Blok B má 2 podzemné a 4 nadzemné podlažia + uskočené podlažie a je v ňom navrhnutých 22 bytových jednotiek. Každý byt má svoj balkón, loggiu alebo terasu, čo dalo vzniknúť výraznému členeniu fasád. Dominantným a základným motívom je koncept štyroch bielych kubusov s loggiami začlenených do základného šedého objektu. Výrazným benefitom pre obyvateľov Bytového domu Panoráma je jeho umiestnenie na juhozápadnom svahu, vďaka čomu sú byty slnečné a majú pekný výhľad.

Doba realizácie: 09/2011 – 12/2013

Realizované práce: dodávka celej stavby na kľúč, zabezpečenie všetkých stupňov projektu, zabezpečenie kompletnej investorskej činnosti (stavebné povolenie, kolaudácia, užívacie povolenie), realitná činnosť spojená s predajom domov.

Rozpočtový náklad: 6 286 tis. € (bez DPH)

Ocenenie: Čestné uznanie „Fasáda roka 2012“ v kategórii novostavba