REALIZOVANÝ PROJEKT

Polyfunkčný bytový dom „Karolína“ — Námestie sv. Františka, Bratislava-Karlova Ves

Investor: OTYK invest, s.r.o. ako vlastná investícia na komerčný účel

Účel stavby: 19-podlažný objekt (17 nadzemných a 2 podzemné podlažia), v ktorom je 73 prevažne väčších bytov o celkovej výmere 7.067m2 a nebytové priestory na ploche 700m2. K objektu prináležia podzemné garáže, v ktorých je 52 garážových a 31 parkovacích miest. Súčasťou stavby sú aj verejné priestranstvá — spevnené plochy, chodníky a sadové úpravy.

Doba realizácie: 12/2005—06/2008

Realizované práce: dodávka celej stavby na kľúč, zabezpečenie všetkých stupňov projektu, zabezpečenie kompletnej investorskej činnosti (stavebné povolenie, kolaudácia, užívacie povolenie), realitná činnosť spojená s predajom bytov a nebytových priestorov.

Rozpočtový náklad: 9 089 363 € (230 mil. Sk bez DPH, 274 mil. Sk vrátane DPH)