REALIZOVANÝ PROJEKT

Obytná zóna Nobelova, Bratislava

Projekt Nobelova sa nachádza na Nobelovej ulici v Bratislave, v mestskej časti Nové Mesto. Pozostáva z troch bytových domov Nobelova1, Nobelova2 a Nobelova3 s deviatimi nadzemnými podlažiami a prislúchajúcich inžinierskych sieti a komunikácii.

Spoločnosť OTYK invest je generálnym dodávateľom stavby celého projektu – troch obytných domov. Stali sme sa aj spoluinvestorom objektov Nobelova2 a Nobelova3.

Výstavba Bytového domu Nobelova1 bola úspešne stavebne ukončená v 12/2016 a následne odovzdaná majiteľom. V 11/2017 prebiehala kolaudácia bytového domu Nobelova2 a v súčasnosti prebieha výstavba domu Nobelova3.

Projekt Nobelova je situovaný v mestskej časti Nové Mesto, medzi ulicami Vajnorská a Račianska s výbornou dostupnosťou do mesta. Obytná zóna je dopravne napojená na Nobelovu a Odborársku ulicu, čo obyvateľom umožňuje jednoduchý prístup do mesta.

V blízkosti projektu sa nachádza materská aj základná škola, lekáreň, potraviny, park so športovým areálom, ako aj obchody. Medzi bytovými domami sú umiestnené detské ihriská, lavičky a vysadená zeleň. V bezprostrednej blízkosti Nobelovej sa nachádza park, veľké futbalové ihrisko a tenisové kurty.

Kompletné informácie o projekte Nobelova nájdete na www.nobelova.eu.

Účel stavby: 344 bytov

Termin realizácie: 06/2015 – 08/2018

Rozpočtový náklad: 19 618 tis. € bez DPH