Dostavba stravovacej prevádzky Domova dôchodcov Pri kríži Bratislava – Dúbravka

náhľad
náhľad náhľad náhľad náhľad

Objednávateľ: Domov Pri kríži Dúbravka ( rozpočtová organizácia Hlavného mesta Bratislavy)

Predmet zákazky: dostavba prízemného objektu stravovacieho zariadenia, priamo napojeného k už jestvujúcemu 9-podlažnému objektu Domova pri kríži, zahŕňa aj dodávku technológii kuchyne, prípravární a rozľahlú jedáleň.

Doba realizácie: 04/2009 - 07/2010

Rozpočtový náklad: 642 tis. € (bez DPH)