REALIZOVANÝ PROJEKT

Zariadenie opatrovateľskej služby, Dobšinského ul., Bratislava

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Staré mesto

Popis: Objekt zariadenia opatrovateľskej služby je situovaný na križovatke Dobšinského a Palárikovej ulice v Bratislave, mestská časť Staré Mesto.

Objekt je navrhnutý a situovaný do existujúcej zástavby. Tvar objektu vytvára pomyselný trojuholník po obvode pozemku, čím sa vytvorilo vnútorné átrium. Rieši sa ako zelená plocha prístupná z objektu plniaca funkciu oddychovej zóny s posedením pre užívateľov sociálnej služby.

Dispozične je objekt rozdelený v rámci piatich nadzemných podlaží s funkčne oddelenými prevádzkami. V objekte sú situované lôžkové časti pre poskytovanie sociálnej služby v rámci 2., 3. A 4.NP, prevádzkovo administratívne zázemie objektu s technologickým vybavením práčovne a kotolne na 5.NP, a vstupné reprezentatívne priestory s recepciou s oddychovou časťou pre užívateľov sociálnej služby v átriu na 1.NP. V rámci 1.NP je situovaná kuchyňa so zázemím so samostatným vstupom a vstupom pre zásobovanie kuchyne.

Termin realizácie: 10/2018 – 10/2020

Rozpočtový náklad: 2.231 tis. €