REALIZOVANÝ PROJEKT

Rekonštrukcia parkoviska a nadstavba garáží na Bárdošovej ul., Bratislava-Kramáre

Investor: Zdravoprojekt Internacionál a.s., Bárdošova 2/A, Bratislava

Účel stavby: Rekonštrukcia a nadstavba 16 garáží a krytých parkovacích boxov pre 74 áut

Doba realizácie: 07/2002—10/2002

Realizované práce: Dodávka celej stavby na kľúč

Obostavaný priestor: 6623 m2

Rozpočtový náklad: 630 684 € (16 mil. Sk bez DPH, 19 mil. Sk vrátane DPH)