REALIZOVANÝ PROJEKT

Polyfunkčný obytný dom Nad Lúčkami, Bratislava-Karlova Ves

Investor: OTYK invest, s. r.o. ako vlastná investícia na komerčný účel

Účel stavby: 124 bytov, 125 garáží a parkovacích miest a 1500 m2 občianskej vybavenosti s prislúchajúcimi inžinierskymi sieťami, komunikáciami, parkoviskami a sadovými úpravami.

Doba realizácie: 03/2005 – 12/2007

Obostavaný priestor: 50 000 m2

Realizované práce: dodávka celej stavby na kľúč, zabezpečenie všetkých stupňov projektu, zabezpečenie kompletnej investorskej činnosti (stavebné povolenie, kolaudácia, užívacie povolenie), realitná činnosť spojená s predajom bytov a nebytových priestorov.

Rozpočtový náklad: 11 560 830 € (293 mil. Sk bez DPH, 348 mil. Sk vrátane DPH)