AKTUÁLNY PROJEKT

Polyfunkčný objekt Staré grunty, Bratislava

Naša spoločnosť pripravuje na území ohraničenom ulicou Staré grunty, cintorínom Slávičie údolie a areálom Univerzity Komenského nový projekt: Polyfunkčný objekt Staré grunty. Nachádza sa na juhozápadnom svahu a vďaka pozícii na vrchu kopca prinesie budúcim obyvateľom pekné výhľady do okolia.

Projekt pozostáva z troch blokov (A, B, C), ktoré sú osadené na spoločnú podnož parkovania a vybavenosti. Medzi týmito troma blokmi je vytvorené átrium – časť vyhradená pre obchod a služby. Nebytové priestory sa okrem átria nachádzajú aj v parteri – v uličnej časti.

Dominantnou funkciou projektu je bývanie. Obsahuje 82 bytov (14 1-izbových, 34 2-izbových, 26 3-izbových a 8 4-izbových). Byty sú umiestnené v každom bloku a nachádzajú sa od 2. nadzemného podlažia vyššie.