REALIZOVANÝ PROJEKT

Námestie sv. Františka, Bratislava-Karlova Ves

Investor: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves a OTYK invest, s.r.o.

Účel stavby: výstavba námestia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v priamej náväznosti na výškovú budovu Polyfunkčný obytný súbor Karlova Ves-Stred.

Doba realizácie: 04/2005—04/2006

Realizované práce: dodávka celej stavby na kľúč, pozostávajúca zo spevnených plôch, chodníkov, fontány, umelého potoka, pódia pre vystúpenia umelcov, lavičiek, verejného osvetlenia a sadových úprav. Súčasťou dodávky bola aj projektová dokumentácia a inžinierska činnosť.

Rozpočtový náklad: 20 mil. Sk bez DPH, 23,8 mil. Sk vrátane DPH (790 015€)

Súvisiace články: