Staviame na zodpovednosti.
Pracujeme na budúcnosti

Stavebná činnosť

Dlhoročné skúsenosti z mnohých projektov spolu s výborným pomerom cien a výkonu tvoria pevné základy našej činnosti, vďaka čomu sme vyhrali množstvo verejných a súkromných tendrov a súťaží.

Naša spoločnosť OTYK invest s. r. o. je generálnym dodávateľom stavieb pre projekty významných investorov, ktorí oceňujú predovšetkým profesionálny prístup našich odborníkov, ako aj otvorenosť a ochotu riešiť každú vzniknutú situáciu s ohľadom na čo najväčší prospech a spokojnosť našich klientov. Spoločne s vami dokážeme nájsť vždy správnu cestu, ako zdolať každú prekážku a dosiahnuť vytýčený cieľ.

Stavebná činnosť v číslach
30
zrealizovaných projektov
1440
zrealizovaných bytov
113.7 mil. EUR
Celkový rozpočtový náklad zrealizovaných projektov
Z toho
Komerčné bytové projekty
10
Verejné priestory
(univerzita, kultúrny dom, námestie)
3
Nájomne bytové projekty (najomné byty)
8
Kancelárske / obchodné / prevádzkové priestory
3
Zariadenia sociálnych služieb
5
Iné
1