REALIZOVANÝ PROJEKT

Rekonštrukcia Nemeckého kultúrneho domu Bratislava – Rača

Investor : Mestská časť Bratislava – Rača

Účel stavby: kompletná rekonštrukcia viacúčelovej budovy Nemeckého kultúrneho domu z roku 1942 vrátane inžinierskych sietí, priľahlých parkovísk a spevnených plôch

Doba realizácie : 04/2009 – 06/2010

Realizované práce: dodávka stavby na kľúč vrátane inžinierskych sietí.

Rozpočtový náklad : 1.553.580 €