REALIZOVANÝ PROJEKT

Zariadenie pre seniorov Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Predmet zákazky: Zariadenie pre seniorov Bernolákovo

Doba realizácie: 04/2011 – 08/2012

Rozpočtový náklad: 950 tis. EUR bez DPH, 1.140 tis. EUR s DPH