REALIZOVANÝ PROJEKT

Polyfunkčný dom Hany Meličkovej, Bratislava-Karlova Ves

Investor: Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Generálny investor Bratislava

Účel stavby: výstavba polyfunkčného domu s 90-timi nájomnými bytmi, nebytovými priestormi — občianskou vybavenosťou (ambulancie, lekáreň, kaviareň a pod.), s garážovými a parkovacími miestami vrátane inžinierskych sietí, komunikácii, chodníkov, sadových úprav a malej architektúry.

Doba realizácie: 04/2006—02/2007

Realizované práce: dodávka stavby na kľúč vrátane inžinierskych sietí.

Rozpočtový náklad: 5 088 214 € (129 mil. Sk bez DPH, 153 mil. Sk vrátane DPH)

Ocenenie: Čestné uznanie MVRR SR v súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2007“