REALIZOVANÝ PROJEKT

Prevádzková budova na Vrátkach, Bratislava – Dúbravka

Objednávateľ: CarniHerba, s.r.o., Bratislava

Popis: Polyfunkčná, 4-podlažná budova s plochými strechami. V suteréne polyfunkčnej budovy sú navrhnuté skladové haly, kotolňa. Na ostatných podlažiach bude predajňa a veľkopriestorové kancelárie.

Termín realizácie: 05.2013 – 08.2014

Rozpočtový náklad: 648.426,00 EUR bez DPH, 778.111,20 EUR s DPH