REALIZOVANÝ PROJEKT

Bytový dom 2×12 bytových jednotiek Bernolákovo

Objednávateľ: Obec Bernolákovo

Predmet zákazky: Bytový dom 2×12 bytových jednotiek Bernolákovo

Doba realizácie: 04/2011 – 08/2012

Rozpočtový náklad: 946 tis. € bez DPH, 1 136 tis. € s DPH

Ocenenie: 3. miesto súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2012“