REALIZOVANÝ PROJEKT

Administratívna budova Transpetrol, Bratislava

Investor: Transpetrol a.s. Bratislava

Účel stavby: Administratívne priestory vedenia spoločnosti

Doba realizácie: 01/2001—02/2002

Obostavaný priestor: 6334m2

Realizované práce: dodávka celej stavby na kľúč

Rozpočtový náklad: 3 485 361 € (88 mil. Sk bez DPH, 105 mil. Sk vrátane DPH)