REALIZOVANÝ PROJEKT

Administratívna budova Panon Office Bratislava – Petržalka

Objednávateľ: Panon Office Bratislava

Predmet zákazky: kompletná výstavba Administratívnej budovy s prislúchajúcimi inžinierskymi sieťami vrátane garáží, vonkajších parkovísk a sadových úprav

Doba realizácie: Z dôvodu nezabezpečeného financovania projektu bola výstavba pozastavená.

Rozpočtový náklad: 5 183 tis. € (bez DPH)