Obytná zóna Nobelova ul., Bratislava

náhľad
náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad náhľad

Popis: Projekt Nobelova bude stáť na Nobelovej ulici v Bratislave, v mestskej časti Nové Mesto. Pozostáva z troch bytových domov (N1, N2, N3) s deviatimi nadzemnými podlažiami.

Momentálne už prebieha výstavba bytového domu Nobelova1 a Nobelova2, inžinierskych sietí a spevnených plôch vrátane parkovacích státí pre všetky tri veže. To zabezpečí minimalizovanie stavebných prác v budúcnosti. Obytná zóna bude dopravne napojená na Nobelovu a Odborársku ulicu, čím sa ešte zjednoduší prístup do mesta.

Medzi bytovými domami budú umiestnené destské ihriská, lavičky a vysadená zeleň. V bezprostrednej blízkosti Nobelovej sa nachádza park, ktorý bude počas výstavby zrevitalizovaný, veľké futbalové ihrisko a tenisové kurty.

Kompletné informácie o projekte Nobelova nájdete na www.nobelova.eu.

Predaj bytov projektu nobelova zabezpečuje realitná kancelária HERRYS.

Termin realizácie: 06/2015 - 08/2018

Rozpočtový náklad: 20.000 tis. €