Prístavba vzdelávacích priestorov na UCM v Trnave

náhľad
náhľad náhľad náhľad náhľad

Objednávateľ: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Popis: Predmetom stavby je realizácia prístavby veľkokapacitných učební – malej a veľkej auly k budove Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave lokalizovanej na Bučianskej ceste v Trnave. Navrhovaná prístavba auly a jej technického zázemia je riešená ako jedno až trojpodlažná, čiastočne zasahujúca do objektu budovy UCM. Veľká aula je navrhnutá s kapacitou pre 400 poslucháčov a učebne - malej auly s kapacitou 92 poslucháčov.

Termín realizácie: 22.10.2013 – 21.10.2014

Rozpočtový náklad: 1.964 tis. € bez DPH, 2.357 tis. € s DPH

Fotografie zo slávnostného odovzdávania Auly UCM do užívania nájdete tu (kliknite).