Rekonštrukcia objektu na Listovej ul., Bratislava-Prievoz

náhľad
náhľadnáhľadnáhľad

Investor: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Účel stavby: Zobytnenie objektu bývalej škôlky a jaslí s vytvorením samostatných bytov a ubytovacej časti

Doba realizácie: 04/2000—12/2000

Realizované práce: Rekonštrukcia objektu na kľúč

Rozpočtový náklad: 17 mil. Sk bez DPH, 20 mil. Sk vrátane DPH (663 878€)