Polyfunkčný obytný dom Nad Lúčkami, Bratislava-Karlova Ves

náhľad
náhľadnáhľadnáhľadnáhľadnáhľad

Investor: OTYK invest, s. r.o. ako vlastná investícia na komerčný účel

Účel stavby: 124 bytov, 125 garáží a parkovacích miest a 1500m2 občianskej vybavenosti s prislúchajúcimi inžinierskymi sieťami, komunikáciami, parkoviskami a sadovými úpravami.

Doba realizácie: 03/2005 - 09/2008

Obostavaný priestor: 50 000m2

Realizované práce: dodávka celej stavby na kľúč, zabezpečenie všetkých stupňov projektu, zabezpečenie kompletnej investorskej činnosti (stavebné povolenie, kolaudácia, užívacie povolenie), realitná činnosť spojená s predajom bytov a nebytových priestorov.

Rozpočtový náklad: 12.820 tis. € (bez DPH)