Polyfunkčný obytný súbor Karlova Ves-Stred, Bratislava, VI. a V. etapa

náhľad
náhľadnáhľadnáhľadnáhľad

Objekty: Mestské vily SO 06, SO 07, SO 08 a SO 09 s prislúchajúcimi inžinierskymi sieťami.

Investor: OTYK invest, s.r.o. ako vlastná investícia na komerčný účel

Účel stavby: výstavba 48 luxusných bytov a 52 garáží s prislúchajúcimi inžinierskymi sieťami, komunikáciami, chodníkmi, parkoviskami a sadovými úpravami.

Doba realizácie: 12/2003—12/2005

Realizované práce: dodávka celej stavby na kľúč, zabezpečenie všetkých stupňov projektu, zabezpečenie kompletnej investorskej činnosti (stavebné povolenie, kolaudácia, užívacie povolenie), realitná činnosť spojená s predajom bytov.

Obostavaný priestor: 64 992m2

Rozpočtový náklad: 250 mil. Sk bez DPH, 297,5 mil. Sk vrátane DPH (9 875 191€), z toho:

  • mestské vily: 210 mil. Sk bez DPH
  • verejné priestranstvá s IS: 40 mil. Sk bez DPH

Súvisiace články: