Bytový dom Janotova-Tománkova ul., Bratislava-Karlova Ves

náhľad
náhľadnáhľad

Investor: Generálny investor Bratislavy, Röntgenova 24, 851 01 Bratislava

Účel stavby: výstavba bytového domu — 95 nájomných bytov a 12 garáží s prislúchajúcimi inžinierskymi sieťami, 73 parkovacími miestami, detským ihriskom, chodníkmi a sadovými úpravami.

Doba realizácie: 04/2004—04/2005

Obostavaný priestor: 27 396m2

Realizované práce: dodávka celej stavby na kľúč

Rozpočtový náklad: 103 mil. Sk bez DPH, 123 mil. Sk vrátane DPH (4 082 852€), z toho:

  • bytový dom: 86 mil. Sk bez DPH
  • verejné priestranstvá s IS: 17 mil. Sk bez DPH

Ocenenie: Čestné uznanie MVRR SR v súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2005“

Súvisiace články: