Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, blok „C“

náhľad
náhľadnáhľadnáhľad

Dostavba nájomného bytového domu pre mestskú časť Bratislava-Ružinov

Investor: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Účel stavby: výstavba nájomného bytového domu — 73 bytov vrátane prislúchajúcich inžinierskych sietí s 53 parkovacími miestami

Doba realizácie: 09/2001—08/2002

Obostavaný priestor: 23 955m2

Realizované práce: dodávka celej stavby na kľúč

Rozpočtový náklad: 81 mil. Sk bez DPH, 90 mil. Sk vrátane DPH (2 987 453€)

Súvisiace články: