Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, blok „B“

náhľad
náhľadnáhľad

Dostavba nájomného bytového domu pre mestskú časť Bratislava-Ružinov

Investor: Mestská časť Bratislava-Ružinov

Účel stavby: výstavba bytového domu s prislúchajúcimi inžinierskymi sieťami, 57 bytových jednotiek

Doba realizácie: 04/2002—01/2003

Obostavaný priestor: 20 798m2

Realizované práce: dodávka celej stavby na kľúč

Rozpočtový náklad: 73 mil. Sk bez DPH, 81 mil. Sk vrátane DPH (2 688 707€)

Súvisiace články: