realizované projekty

Realizované projekty

 1. Prístavba vzdelávacích priestorov na UCM v Trnave
 2. Administratívna budova Panon Office Bratislava – Petržalka
 3. Prevádzková budova na Vrátkach, Bratislava – Dúbravka
 4. Nájomné byty Čapajevova ul., Bratislava - Petržalka
 5. Bytový dom Panoráma, Staré Grunty, Bratislava - Karlova Ves
 6. Bytový dom 2x12 bytových jednotiek Bernolákovo
 7. Zariadenie pre seniorov Bernolákovo
 8. Klub dôchodcov, Bratislava, Dúbravka
 9. RD Líščie údolie
 10. Rekonštrukcia Nemeckého kultúrneho domu Bratislava – Rača
 11. Dostavba stravovacej prevádzky Domova dôchodcov Pri kríži Bratislava – Dúbravka
 12. Bytové domy č. 1,2, ul. Pri kríži Bratislava – Dúbravka
 13. Zariadenie pre seniorov Smolnícka ul. Bratislava – Ružinov
 14. Bytový dom — Blok F, Vietnamská ul., Bratislava-Ružinov
 15. Polyfunkčný bytový dom „Karolína“ — Námestie sv. Františka, Bratislava-Karlova Ves
 16. Polyfunkčný obytný dom Nad Lúčkami, Bratislava-Karlova Ves
 17. Polyfunkčný dom Hany Meličkovej, Bratislava-Karlova Ves
 18. Námestie sv. Františka, Bratislava-Karlova Ves
 19. Polyfunkčný obytný súbor Karlova Ves-Stred, Bratislava, VI. a V. etapa
 20. Bytový dom Janotova-Tománkova ul., Bratislava-Karlova Ves
 21. Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, blok „B“
 22. Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, blok „C“
 23. Polyfunkčný obytný súbor Karlova Ves-Stred, Bratislava, III. etapa
 24. Polyfunkčný obytný súbor Karlova Ves-Stred, Bratislava, II. etapa
 25. Polyfunkčný obytný súbor Karlova Ves-Stred, Bratislava, I. etapa
 26. Administratívna budova Transpetrol a.s., Miletičova 28, Bratislava
 27. Rekonštrukcia parkoviska a nadstavba garáží na Bárdošovej ul., Bratislava-Kramáre
 28. Rekonštrukcia objektu na Listovej ul., Bratislava-Prievoz