o spoločnosti

Základné údaje o spoločnosti OTYK invest, s.r.o.

Spoločnosť bola založená 19.07.1991. V obchodnom registri má v predmete činnosti povolený značný rozsah stavebných a obchodných činností. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 13543/B.

Hlavnou činnosťou je výstavba bytových, polyfunkčných a administratívnych objektov s kompletnými inžinierskymi sieťami, komunikáciami, parkoviskami, chodníkmi a prislúchajúcou infraštruktúrou. Za posledných 10 rokov sme zrealizovali (odovzdali do užívania) cca. 1.000 bytov, z toho 650 vo vlastnej investícii ako developer a generálny dodávateľ stavby a 350 bytov ako generálny dodávateľ pre iných investorov.

Naša práca bola viackrát ocenená odbornou verejnosťou. V roku 2011 získala naša spoločnosť Čestné uznanie za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovenskej republiky. V roku 2010 získala v súťaži „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“ diplom za 3. miesto ako zhotoviteľ projektu "Bytové domy obj. č.1 a 2, Ul. Pri kríži, 2 x 26 b.j., Bratislava - Dúbravka" a v roku 2007 diplom za 1. miesto ako zhotoviteľ projektu „Polyfunkčný dom, objekt 135 OS DD 1.stavba, MČ Bratislava - Karlova Ves“. V rovnakej súťaži získala v roku 2005 Čestné uznanie MVRR SR ako zhotoviteľ stavby „Nájomný bytový dom Bratislava - Karlova Ves, 95b.j.