o spoločnosti

Kvalita prác

Kvalita vykonaných prác zodpovedá vysokému štandardu. Činnosť pracovníkov spoločnosti bola v predchádzajúcom období ocenená aj odbornou stavbárskou verejnosťou.

Spokojnosť veľkých investorov ako i súkromných klientov, vlastníkov bytov i nebytových priestorov nasvedčujú tomu, že spoločnosť OTYK invest, s.r.o. má svoje pevné miesto na stavebnom trhu Slovenska.

Spoločnosť je držiteľom Certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000, ktorý získala v roku 2003 a recertifikačný audit absolvovala v roku 2006.