Mapa stránok

Home page

Development

 1. Obytný dom Panoráma

Stavebná činnosť

Predaj bytov

Realizované projekty

 1. Bytový dom Panoráma, Staré Grunty, Bratislava - Karlova Ves
 2. Bytový dom 2x12 bytových jednotiek Bernolákovo
 3. Zariadenie pre seniorov Bernolákovo
 4. Klub dôchodcov, Bratislava, Dúbravka
 5. RD Líščie údolie
 6. Rekonštrukcia Nemeckého kultúrneho domu Bratislava – Rača
 7. Dostavba stravovacej prevádzky Domova dôchodcov Pri kríži Bratislava – Dúbravka
 8. Bytové domy č. 1,2, ul. Pri kríži Bratislava – Dúbravka
 9. Zariadenie pre seniorov Smolnícka ul. Bratislava – Ružinov
 10. Bytový dom — Blok F, Vietnamská ul., Bratislava-Ružinov
 11. Polyfunkčný bytový dom „Karolína“ — Námestie sv. Františka, Bratislava-Karlova Ves
 12. Polyfunkčný obytný dom Nad Lúčkami, Bratislava-Karlova Ves
 13. Polyfunkčný dom Hany Meličkovej, Bratislava-Karlova Ves
 14. Námestie sv. Františka, Bratislava-Karlova Ves
 15. Polyfunkčný obytný súbor Karlova Ves-Stred, Bratislava, VI. a V. etapa
 16. Bytový dom Janotova-Tománkova ul., Bratislava-Karlova Ves
 17. Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, blok „B“
 18. Viacúčelový areál na Vietnamskej ul. v Bratislave, blok „C“
 19. Polyfunkčný obytný súbor Karlova Ves-Stred, Bratislava, III. etapa
 20. Polyfunkčný obytný súbor Karlova Ves-Stred, Bratislava, II. etapa
 21. Polyfunkčný obytný súbor Karlova Ves-Stred, Bratislava, I. etapa
 22. Administratívna budova Transpetrol a.s., Miletičova 28, Bratislava
 23. Rekonštrukcia parkoviska a nadstavba garáží na Bárdošovej ul., Bratislava-Kramáre
 24. Rekonštrukcia objektu na Listovej ul., Bratislava-Prievoz

O spoločnosti

Kontakt