DREAM HILL - Polyfunkčný objekt - Staré grunty

náhľad
náhľad

Popis: Naša spoločnosť pripravuje na území ohraničenom ulicou Staré grunty, cintorínom Slávičie údolie a areálom Univerzity Komenského nový projekt: Polyfunkčný objekt DREAM HILL.

Polyfunkčný objekt DREAM HILL je hmotovo tvorený v tvare písmena "L" orientovaného do ulice Staré grunty, kde sa vytvára mestské prostredie formou zelene a spoločného nástupného priestoru pre byty a vybavenosť. Pod týmto námestím sú situované parkovacie plochy. Objekt je navrhnutý na hranici 50-metrového ochranného pásma cintorína Slávičie údolie a za ním sú situované parkovacie plochy a zeleň. Vzhľadom na toto ochranné pásmo, ktoré tvorí takmer 62% nezastaviteľného územia, je objekt v juhovýchodnej časti doplnený o 7 podlažnú dominantu, ktorá je od podnože oddelená zasunutým podlažím.

Dispozične sú v objekte zastúpené funkcie vybavenosti vo veľkosti 30% podlahovej plochy a rôzne kategórie bytov (1-4 izbové) vo veľkosti 70% podlahovej plochy.